Zagrożenia ze strony bakterii Legionella

Zagrożenia ze strony bakterii Legionella

Woda zwana potocznie pitną wg litery prawa nazywana jest „wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi”. Musi spełniać surowe wymagania bakteriologiczne i fizykochemiczne. Wszystkie procesy, którym podlega woda na drodze ujęcie-odbiorca służą uzyskaniu i zachowaniu jej jakości.

W 1976 r w Filadelfii 182 uczestników spotkania weteranów z USA Legion zachorowało na chorobę podobną do zapalenia płuc. Antybiotyki okazały się nieskuteczne. Staranne śledztwo (uwzględniano możliwość zamachu) wykazało, że hotelowa instalacja ciepłej wody  była zainfekowana specyficznym rodzajem bakterii.

Dziś bakteria ta znana jest pod nazwą Legionella (konkretnie chodzi o gatunek Legionella pneumophilia), a powodowana przez nią nieswoista odmiana zapalenia płuc - jako legionelloza. Legionelloza to bakteryjna choroba zakaźna, związana z brudnymi instalacjami wodnymi i klimatyzacyjnymi. Bakteriami Legionelli nie można zarazić się od chorego – przenika do organizmu przez drogi oddechowe tylko w rozpylonej zawierającej ją wodzie.

Bakterie z rodzaju Legionella rozwijają się w środowisku wodnym, a optimum ich rozwoju to temperatura 38 - 42°C. Dlatego aktualne przepisy przewidują temperaturę ciepłej wody użytkowej 55 - 60°C. W temperaturze 55° C Legionella żyją około 20 min., a w temperaturze 60° C - około 2 minut. Giną w temperaturze ok. 70°C.
Bakterie te szybko przyrastają w instalacjach wody ciepłej i w instalacjach klimatyzacyjnych. Dodatkowo bakterie konkurencyjne wobec nich nie przeżywają w tych temperaturach - ułatwia to rozwój Legionella. Rozwojowi bakterii sprzyjają też zastoje ciepłej wody ( w instalacjach, podgrzewaczach, zasobnikach).

Komórki bakteryjne przenoszone są za pomocą kropelek o odpowiedniej temperaturze, szczególnie więc niebezpieczny dla zdrowia jest aerozol wodno - powietrzny (krople o średnicy mniejszej niż 5 µm), którego źródłem mogą być:
• prysznice i jacuzzi;
• klimatyzatory, nawilżacze, wieże chłodnicze;
• spryskiwacze ogrodowe i fontanny;
• wanny perełkowe;
• myjnie samochodowe;
• szklarnie

Po wykryciu bakterii Legionella w wodzie na zachorowanie szczególnie podatne są osoby o obniżonej odporności: pacjenci po przebytych operacjach, dzieci, osoby starsze.

Komentarze